Online Books / Novels Tagged : sushrutha - Chillzee KiMo

சுஷ்ருதா - சித்ரா கைலாஷ்

ஹீரோ ஒரு டாக்டர். ஹீரோயின் அவரை தேடி வரும் நோயாளி.

இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் நோயாளியை சமாளிக்கவே நம் டாக்டர் ஹீரோவிற்கு பொறுமை அதிகமாக தேவைப் படும்

Published in Books